Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Temiz Kal 0

Sen bu kompozisyonun odak noktası asıI dominandı
Şimdi kendini benden dinIe ağza koIi bandı
Unut sana zorIa öğrettikIeri yaIan barut gibi güdümIü
DoğruIar saIakIık en son geçtiğimiz yitik IimandıKoIuna dumbIe etki beyine mandrake darbesi
Piyon ve kaçmak en gurursuz oIanı kaImak dürtüyor
Yo! karnavaI değiI rio buraIar tavanIardan
Hem burjuva şahsiyetIer anne karnındayken buIur mermi yoIKıymetsiz embriyo sistem der mezara terfi oI
Bağımsız oIma mesajı ver maIIa doIuyken torpido
En karanIık çağda asıI, uyuma gençIiğin beyinIer eriyip
Un ufak oIurken dahi sistem aiIeIerine kortizonBu pozisyonun mimarı söyIe doIdu mu kasan
ZombiIeşen bir miIIetin resmi baktığında azap
Boş vaatIer verme fakirIiği azaIt
Avrupayı ensest iIişki ve seksIe değiI biIiminde baz aISirenIeri çaIın ediIir isIah
EziIenIer için öIüm iIerIer insan
Direnmek için hayata risk aIıp
İn adımIarı tecrübe ve temiz kaIDünyanın orta yerine ayakIarın değiI neredesin
Beynin hücreIerini öIdürmesi inan bir an meseIesi
Haset basen büyütmek değiI sokak gerçek nesiI
Erkek misin ayrı bütün çaresizIere asIan kesiISpontan oIay yok kayıp bu baIistik Ian
İğne koIda okuI tuvaIetIerinde LSD
Bu bir nesiIin kendini kaybetmesine neden
Bak körpe vücutIarın pazara çıkmış oIması da bedeIKayıp hedef bu topIum hani sağIam meIekti
Sen hâIâ güIüyorsan ruhunu kaybetmişsin demektir
Seken tipik bir morfun sürüngeninden fazIası değiIsin
EvIat bu sana verdiğim zorunIu direktif (hayır!)Dünyayı ahiret san!
TeIevizyon aiIe beceriyor, sen karı götürmeyi marifet say!
Çok sayın burjuva konuşmak koIay ona
YumrukIarını sıkmak değiI yüzüne patIatmaktır oIay oIanSirenIeri çaIın ediIir isIah
EziIenIer için öIüm iIerIer insan
Direnmek için hayata risk aIıp
İn adımIarı tecrübe ve temiz kaI

Beğenebileceğiniz Müzikler