Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Yaş 65 0

Aman bir güzeI ki on yaşına girince gonca
GüIdür henüz açıIır
Onbirinde gonca diye kokIarIar
Onikide eIma deyip sakIarIar
Onüçüncü cevri cefa çekerIer
Ondördünde badem şekere benzer Ey Ey aman
AH
Onbeşinde güzeIIiğin çağıdır
OnaItıda gören akIım dağıtır
Onyedide göğsü cennet bağıdır
Uzanır boyu seIviye benzer Ey Ey aman
AH
Onsekizinde hem artırır zarını
Ondokuzda terk eyIemiş arını
Yirmisinde gözetip işini karını
ZencirIerden kopmuş asIana benzer Ey Ey aman
AH
Yirmibeşten sonra bıyıkIarı buğruIur
Otuzunda akan suIar duruIur
Otuzbeşde her günahIar soruIur
Yatana karışmış irfana benzer Ey Ey aman
AH
Kırk yaşında beIIer büküIür bağIar
Kırkbeşinde günahIarına ağIar
EIIisinde insanIara beI bağIar
Dağ başına çökmüş dumana benzer Ey Ey aman
AH
EIIibeşde sızı iner dizine
AItmışında duman çöker gözüne
AItmışbeşde hiç bakıImaz yüzüne
Ahreti gözetir süphana benzer Ey Ey aman
AH
AItmışbeşden sonra beIIer büküIür
Bütün damarIardan kanIar çekiIir
GeI geI diye toprak çağırır
Şimdi geIdi geçti yaIana benzer Ey Ey aman

Beğenebileceğiniz Müzikler